Kirjeldus

Saku Gümnaasiumi ruumides viime läbi tantsutrenne kahes vanuseastmes -  1.-4. klass ja 5.-7. klass. Oodatud on nii kogemusega kui eelneva kogemuseta tantsuhuvilised. Tantsutundides pannakse suurt rõhku tantsutehnika algtõdedele.

Tundides õpitakse ennast loovalt väljendama koos muusikaga, keskendume rütmi tunnetusele, koordinatsiooni ja tantsutehnika õppimisele. Õpime töötama nii üksi, paaris,  kui kogu rühmaga. Et kogu tantsurõõm ei jääks vaid trennisaali seinte vahele, võtame osa iga-aastastest tantsufestivalidest ja –võistlustest. Läbi lavaliste kogemuste õpime jagu saama lavahirmust ja loome meeldejäävaid elamusi. Tähtsal kohal tantsust ja liikumisest rõõmu tundmine. 1.-4. klassi rühma tantsutunnid toimuvad Saku Algkoolis, juhendajaks Alexandra Katariina Org. 4.-7. klassi rühma tantsutrennid toimuvad Saku Spordikeskuse aeroobika saalis, juhendjaks Riin Uusna.  

Treener

  • Riin Uusna
  • Alexandra Katariina Org