Saku Gümnaasiumi ruumides viime läbi tantsutrenne kahes vanuseastmes -  1.-4. klass ja 5.-7. klass. Oodatud on nii kogemusega kui eelneva kogemuseta tantsuhuvilised. Tantsutundides pannakse suurt rõhku tantsutehnika algtõdedele.

Tundides õpitakse ennast loovalt väljendama koos muusikaga, keskendume rütmi tunnetusele, koordinatsiooni ja tantsutehnika õppimisele. Õpime töötama nii üksi, paaris,  kui kogu rühmaga. Et kogu tantsurõõm ei jääks vaid trennisaali seinte vahele, võtame osa iga-aastastest tantsufestivalidest ja –võistlustest. Läbi lavaliste kogemuste õpime jagu saama lavahirmust ja loome meeldejäävaid elamusi. Tähtsal kohal tantsust ja liikumisest rõõmu tundmine.  

Treener

  • Maarja Eliisabet Roosalu