Hooaja 2019/2020 registreerimine on juba alanud!

Palun täitke registreerimisvorm ja oleme Teiega peatselt ühenduses!

(*) Tärniga märgitud väljad on kohustuslikud.

Treening


Lapse andmed


Lapsevanema andmed


Lisainfo


Õppeperiood algab 3. septembril ja kestab 31.maini. Treeninghooaeg näeb ette 36 treeningnädala. 36 treeningnädalat hõlmab koolivaheaegasid, v.a jõuluvaheaeg 21.12.2018-06.01.2019 ja kevadvaheaeg 22.04-28.04 2019. STUUDIO ei asenda õppetundi, millest TANTSIJA on puudunud muul põhjusel kui haigestumine. Asendatakse õppetunnid, mis on ära jäänud STUUDIO tõttu. Õppetasu kehtestab MTÜ Tantsuklubi V.A.T Stuudio juhatus. Õppetasu ei muudeta õppeperioodi kestel.
STUUDIO kohustub:
Võimaldama huvialaõppe kohast tegevust/õpet õpptöö korralduses määratud mahus. Kindlustame järelevalve TANTSIJA tegevuse ja ohutuse üle V.A.T Stuudios. Esitama arve õppetasu kohta hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks. Informeerima TANTSIJAT ja LAPSEVANEM/ EESKOSTJAT õppekorraldustest ja sellega kaasevatest üritustest.
LAPSEVANEM/EESKOSTJA kohustub:
Järgima V.A.T Stuudio eeskirja. Tasuma õppetasu iga kuu kümnendaks kuupäevaks. TANTSIJA lahkumisel teavitama treenerit või stuudio juhatust enne järgmise kuu treeningtasu arvet, vastasel korral on LAPSEVANEMA /EESKOSTJA kohustatud arve tasuma.

Teavitama rühma treenerite igast lapse puudumisest enne treeningu toimumist.

Tasaarveldus õppetasu osas tehakse TANTSIJA puudumisel haiguse tõttu üle 15 kalendripäeva. Rahaline tagasiarvestus kuutasu arvest tehakse LAPSEVANEMA/EESKOSTJA vabas vormis esitatud avalduse alusel. LAPSEVANEM/ EESKOSTJA on kohustatud esitama avalduse tagasiarvestuse soovi kohta hiljemalt kahe nädala jooksul haigestumisest. Hilisemaid avaldusi ei arvestata.
Kui LAPSEVANEM/ EESKOSTJA ei pea kinni tähtajast õppetasu tasumisest, on stuudiol õigus nõuda viivist 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest. STUUDIOL on õigus laps tantsijate nimekirjast välja arveta treeningtasu võlgnevuse korral.

MTÜ Tantsuklubi V.A.T Stuudio
Tiigi 8a-4, Saku, Harjumaa 75501
+372 5019209,
Regnr: 80370633