Disco Dance

Disco Dance

Disco Dance tantsurühma ootame liituma nii kogemuste kui kogemusteta tantsuhuvilisi vanuses 7-18 aastat. Trennis õpitakse disco dance tantsustiilile omaseid tuure, hüppeid ja põhisammude liikumist. Treeneri käe all õpitakse koordinatsiooni, vabastustehnikat ning tajude ja tunnetuse tööd. Arendatakse rütmitunnet ja tantsija vastupidavust. Olulisel kohal on omalooming ja improvisatsioon. Õpime töötama nii paaris kui rühmana. Võimalus omandada tantsukavu, millega osaletakse erinevatel üritustel, festivalidel ja tantsuvõistlustel. Õpime jagu saama lavahirmust ja loome hindamatuid kogemusi tantsuareenil.  Tantsijatel on võimalus osaleda tantsuvõistlustel nii Eestis kui ka välismaal. Treeninguid juhendab Getriin Riimand.
 

Tallinn

Teisipäev Reede
17:30 - 19:00

Kõik vanused

Getriin Riimand

17:00 - 18:00

Kõik vanused

Getriin Riimand